Privacy Beleid

In deze policy wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Starlive.nl online verzamelt en hoe wij deze gegevens gebruiken. Lees dit zorgvuldig door. 

Over het algemeen verzamelen wij gegevens over u wanneer u onze website bezoekt of met ons in contact treedt via e-mail, telefoon of door middel van het invullen van een contactformulier op onze website. Wij maken gebruik van deze en andere gegevens om u en onze andere klanten een betere dienstverlening, marketing en ondersteuning te bieden (onder meer door het analyseren van uw gegevens om te zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring). Wanneer u via een van deze wegen contact met ons opneem, kunnen wij uw toestemming vragen om uw gegevens voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Uw keuzes over hoe wij gegevens gebruiken worden hier beschreven. 

 Starlive.nl is een verantwoordelijke (d.w.z. een persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot alle gegevens die Starlive.nl over u verzamelt en ontvangt wanneer u van onze diensten gebruik maakt. Starlive.nl is gebonden aan en gebruikt uw gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

  1. Cookies

Net als vele andere websites gebruiken wij cookies (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door onze website) en tracking tools.  

Wij verzamelen uw gegevens op verschillende manieren:

a. Rechtstreeks van u. 

Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, een contactformulier invult of via een andere weg contact met ons opneemt. 

b. Voor uw gebruik van onze websites. 

U kunt onze website(s) bekijken en gebruiken via een computer, telefoon, tablet of ander toestel. Wij maken op onze websites en apps gebruik van tracking tools zoals browsercookies en webbakens om gegevens over uw gebruik te verzamelen.  

c. Van derden. 

Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om op onze websites een geïntegreerde social media functie te gebruiken, zal de site van deze social media ons bepaalde gegevens over u verstrekken. 

  1. Gegevens die wij over u kunnen bewaren

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze policy beschreven doeleinden:  

a. Uw contactgegevens. 

Wij bewaren de door u verstrekte contactgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mail, land waarin u woont, voorkeurstaal) wanneer u een online formulier invult of klant bij ons bent/wordt.   

b. Uw betalings- en factuurgegevens. 

Wij bewaren voor het afhandelen van uw opdracht de door u verstrekte betalings- en factuurgegevens, bijvoorbeeld uw rekeningnummer.  

c. Door u online geplaatste gegevens. 

Wij bewaren bijvoorbeeld gegevens die u op onze website of op een externe social media site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben (zoals door u geplaatste recensies of ingevulde enquêtes). Bij het plaatsen van gegevens online mag op de rechten van anderen geen inbreuk worden gemaakt (waaronder het recht op privacy) en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen uw gegevens kunnen gebruiken, ‘taggen’ en/of opnieuw publiceren op een manier die u niet zou verwachten (ook op een manier die onwettig is). U begrijpt dat wij en anderen (waaronder onze Producenten) uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. Hiertoe behoren ook de gegevens die u op onze website of social media functies hebt geplaatst. 

  1. Gegevens over uw voorkeuren

Wij kunnen gegevens verzamelen over de zaken waarin u interesse toont op onze website. Ook kunnen we gegevens bewaren over interesses en demografische categorieën die wij afleiden uit uw interactie met ons, om u een betere service te verlenen en om u te voorzien van meer gerichte informatie. 

 Gegevens over het gebruik van de website. Wij kunnen wanneer u onze website bezoekt gegevens verzamelen over de door u gebruikte browser en uw IP-adres (dit is een nummer waarmee specifieke netwerkapparatuur op het internet wordt geïdentificeerd en dat uw apparaat nodig heeft om te communiceren met websites). Wij kunnen kijken vanaf welke site u bij ons terecht kwam, wat u wel en niet op onze site hebt gedaan en welke site u bezoekt wanneer u onze site hebt verlaten. 

  1. Wij kunnen uw gegevens op de volgende manieren en voor de volgende doeleinden gebruiken 

a. Om u te voorzien van producten, diensten en ondersteuning.

b. Om u berichten te sturen in antwoord op door u gestelde vragen/verzoeken in een webformulier.

c. Om trends en interesses te signaleren.

Wij gebruiken uw gegevens om te weten wat uw voorkeuren zouden kunnen zijn, zodat wij ons aanbod aan u kunnen verbeteren en zodat uw ervaring met ons gerichter en persoonlijker is.

d. Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites.

Wij analyseren uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren. 

5. U hebt bepaalde keuzes over hoe we uw gegevens gebruiken 

Wanneer u op het punt staat gegevens achter te laten, kunnen wij uw toestemming vragen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verzamelen, te verwerken of te gebruiken. Indien u de toestemming die u aan ons hebt verstrekt voor een dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken of als u uw gegevens wenst in te zien of wenst te wijzigen schrijf ons of meld ons uw voorkeur op een van de in dit deel beschreven manieren.  

U kunt zich niet alleen schriftelijk, maar ook op de volgende manieren afmelden:   

a. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. 

Om e-mails voor promotiedoeleinden niet langer te ontvangen, volgt de Uitschrijf-instructies in de ontvangen e-mailing.  

b. U kunt ons verzoeken inzicht te verlenen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Ook kunt u ons verzoeken de gegevens aan te passen of te verwijderen. 

  1. Wij kunnen uw gegevens delen met de volgende derden.

a. Binnen de organisatie.

Wij kunnen al uw gegevens met alle betrokkenen binnen onze organisatie delen voor alle in deze policy genoemde doeleinden.  

b. Als wij denken dat dit nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving of om onszelf of derden te beschermen. 

Voor zover wettelijk is toegestaan kunnen wij op verzoek van een overheidsinstelling of een andere daartoe bevoegde instantie of organisatie ook gegevens delen om onze rechten of die van een derde te beschermen of af te dwingen of voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere misdaden.  

We maken gebruik van standaardveiligheidsmaatregelen. Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. De door ons gebruikte standaardveiligheidsmaatregelen hangen af van de aard van de verzamelde gegevens. Bedenk wel dat het internet niet 100% veilig is. We kunnen niet beloven dat uw gebruik van onze sites volledig veilig is. We raden u aan voorzichtig te zijn bij het gebruik van het internet. Hiertoe behoort ook het niet delen van uw wachtwoorden. 

Indien u vragen of klachten hebt over deze policy of over uw privacy of als u een afschrift van de gegevens die wij over u bewaren wilt ontvangen, neem dan contact op. 

Om door u verstrekte gegevens te corrigeren, te wijzigen of bij te werken, of om een toestemming die u ons hebt gegeven in te trekken, neemt u alstublieft contact met ons op via +31 (0)35 677 00 77 of info@starlive.nl